Rejestr zmian dla serwisu pspwrociszew.warka.bipgminy.pl:
Nazwa Typ Data Operacja
Sprawozdanie finansowe za 2021r. element menu 2022-04-22 12:53:17 MODYFIKACJA
Sprawozdanie finansowe za 2021r. element menu 2022-04-22 12:51:09 MODYFIKACJA
Sprawozdanie finansowe za 2021r. element menu 2022-04-22 12:50:52 MODYFIKACJA
Sprawozdanie finansowe za 2021r dokument HTML 2022-04-22 12:49:44 MODYFIKACJA
Sprawozdanie finansowe za 2021r. element menu 2022-04-22 12:49:43 MODYFIKACJA
Sprawozdanie finansowe za 2021r dokument HTML 2022-04-22 12:48:42 MODYFIKACJA
Sprawozdanie finansowe za 2021r. element menu 2022-04-22 12:48:42 MODYFIKACJA
Sprawozdanie finansowe za 2021r dokument HTML 2022-04-22 12:44:45 MODYFIKACJA
Sprawozdanie finansowe za 2021r. element menu 2022-04-22 12:44:44 MODYFIKACJA
Bilans za rok 2021 plik 2022-04-22 12:43:27 MODYFIKACJA
Zestawienie zmian w funduszu jednostki za rok 2021 plik 2022-04-22 12:43:05 MODYFIKACJA
Rachunek zysków i strat jednostki za rok 2021 plik 2022-04-22 12:42:48 MODYFIKACJA
Informacja dodatkowa za rok 2021 plik 2022-04-22 12:42:28 MODYFIKACJA
Bilans za rok 2021 plik 2022-04-22 12:41:48 MODYFIKACJA
Zestawienie zmian w funduszu jednostki za rok 2021 plik 2022-04-22 12:40:44 UTWORZENIE