Sekretariat szkoły

  Sekretariat szkoły pracuje w godzinach 830 – 1400 i przyjmuje w tym czasie interesantów.

·         Korespondencję można dostarczyć osobiście lub drogą pocztową.

·         Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z Kodeksem postępowania administracyjnego.

·         Sekretariat szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.


Wytworzył:
Udostępnił:
Gowin Małgorzata
(2010-11-10 11:17:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Gowin Małgorzata
(2010-11-16 13:35:41)